Logotyp för Med i Medier
Anpassa sidor

Med i Medier

En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionshinder. Men det syns sällan i medierna. I TV-nyheterna är bilden oftast negativ. Personer med funktionshinder skildras som passiva, hjälplösa och vårdberoende.

Medierna påverkar alla i samhället – våra attityder till varandra och till oss själva. Projektet Med i medier arbetade med att påverka attityder genom att få fler personer med funktionshinder att medverka i medier på egna villkor.

Du har 50 Digitala berättelser framför dig. En mångfald av personliga filmer där berättaren bestämmer allt. Varje film är cirka 2 minuter.
Titta på filmerna. Hitta din favorit. Sprid filmerna till fler. Digitalt berättande är ett enkelt sätt att sprida ett budskap – fortsätt berätta!

Logotyp för ArvsfondenProjektet Med i Medier pågick under 3 år med medel från Allmänna arvsfonden.