Det osynliga folket - personer med funktionsnedsättningar syns sällan i medier Det osynliga folket

En av fem i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning

Testa själv | Se film | Lär dig mer

Hur känd måste man vara? - synen på funktionsnedsättning i medier Hur känd måste man vara?

Människan eller hindret
– vad ser du?

Testa själv | Se film | Lär dig mer

Ord som taggar - vilka värderingar döljer sig bakom orden? Ord som taggar

Vad är det du säger?


Testa själv | Se film | Lär dig mer

Välj hinderbana - se möjligheter, inte hinderKlarar du hinderbanan?

Fakta om funktionshinder
och tillgänglighet

Testa själv | Se film | Lär dig mer

 

Bilden av funktionsnedsättningar
i media – vad säger forskarna?

Testa själv | Se film | Lär dig mer

 

Testa dig själv - alla tester på sajten på ett ställeTesta dig själv

Vad vet du om funktionsnedsättningar och tillgänglighet?